Görme Engelliler

El Sanatları Alanı

El Sanatları Teknolojisi alanı programı ile,bireylerin öncelikle temel mesleki bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Kazanılan mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra çağımızın gereği olan güçlü insan ilişkileri,iletişim kurabilme,değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilme yeterliliklerini kazandırmak,

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çevre ve toplum bilincine sahip, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirebilen ve işin her aşamasında kaliteden sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Türk toplumunun özgün kültür değerlerinden olan el sanatları bugün kalkınmakta olan ülkemizin önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte ülke ekonomisine ve turizme önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle de el sanatlarımızı yok olmaktan kurtarmak, teknolojiden yararlanarak el sanatlarımızı geliştirecek profesyonel elemanlar yetiştirmek amaçlarımızdandır.

 

ALANIN ALTINDA YER ALAN DALLAR

El Sanatları Teknolojisi alanı içerisinde yer alan dallar  şunlardır:
El Dokumacılığı
Halı Desinatörlüğü
Dekoratif El Sanatları
El ve Makina Nakışı
Sanayi Nakışı
Dekoratif Ev Tekstili 

 

Okulumuzda El Dokumacılığı, El ve Makine Nakışları ve Sanayi Nakışları Dallarında, eğitim programları uygulanmaktadır.

 

EL DOKUMACILIĞI:

 

TANIMI: El dokumacısının yaptığı;ipleri boyama,dokuma araç gereçleri kullanma,dokumaya hazırlık yapma,dokuma yapma ve dokumayı bitirme yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

AMACI: El dokuma sektöründe  el dokumacısı mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

EL VE MAKİNE NAKIŞI:

 

TANIMI:El ve makine nakışcının yaptığı tekniğe uygunolarak elde ve makinede nakış işleme ve ürünü kullanıma hazır hale getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

 AMACI:Nakış sektöründe el ve makine nakışcısı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetştirmek amaçlanmaktadır.

 

SANAYİ NAKIŞI

 

TANIMI:Sanayi nakışcısının yaptığı desen programını kullanma  ve sanayi makinesinde tekniğe uygun işleme yaparak nakışlı ürün oluşturma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

 AMACI:Nakış sektöründe sanayi nakışları mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

 

1-Ellerini ayaklarını eş güdümlü kullanabilen,
2-Dikkatli,sabırlı ve zamanı iyi kullanabilen,
3-Sorumluluk sahibi
4-İş ayrıntı ilgisinin yüksek olması
5-Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip olması
6-Geleneksel ve yöresel sanatlara ilgisinin olması
7-Çizim yeteneğinin yüksek olması

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

 

1-Dokuma fabrikaları,
2-Dokuma ve boya atölyeleri,
3-Halı deseni hazırlayan işletmeler,
4-Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler
5-El halısı dokuyan atölyeler
6-Sanayi nakışı yapan işletmeler
7-Desen üretimi yapan işletmeler
8-Lazerle aplike kesen firmalar
9-Çeyiz yapan işletmeler
10-El nakışı üretimi yapan atölyeler
11-Makine nakışı üretimi yapan atölyeler
12-Moda evleri
13-Brode deseni hazırlayan firmalar
14-Brode nakışı yapan firmalar
15-Perdeciler
16-Yorgancılar
17-Döşemeciler
18-Mefruşat mağazaları
19-Ev tekstili işletmeleri
20-Kendi işyeri ve evinde vb.yerlerde çalışabilirler

 

  Okulumuzda Açılan El Sanatları İle İlgili Kurslar:

 

 • Türk İşi
 • Hesap İşi
 • Antep İşi
 • Tel Kırma
 • Basit Nakış İğneleri
 • Kurdele Nakışı
 • Dantel Anglez
 • Şiş Danteli
 • Maraş İşi
 • Makinede Türk İşi
 • Beyaz İş
 • Kum İşi
 • Astragan İşi
 • Kırk Yama
 • Ev Dekorasyonu(Mefruşat)
 • El Dokumacılığı
 • Takı
 • El Örgüleri
 • Kitre Bebek Yapımı
 • Dekoratif Ev Eşyaları

 


 

HEDEFLERİMİZ

 

 • El sanatlarımızı yok olmaktan kurtarmak,teknolojiden yararlanarak el sanatlarımızı geliştirecek profesyonel eleman yetiştirmek.,
 • Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirmek
 • Yapıcı,yaratıcı,üretici bireyler yetiştirmek,
 • El sanatları faaliyetleri ile ülke ekonomisi ve kültürel gelişime katkı sağlamak

 

 

ALANIN DURUMU

 

2008-2009 Eğitim Öğretim  Yılında donanımı sağlanan Sanayi Nakışı Dalı  2009-2010 Eğitim Öğretim Yılından itibaren şu anki 12.sınıf Meslek Lisesi  öğrencileri ile faaliyet göstermektedir.Ayrıca Meslek Lisesi 10. sınıf El Sanatları Teknolojisi Alanında Eğitim Öğretim yapılmaktadır.
Alanımızda bu yıl için seçilmiş tek dal olması nedeniyle ,Sanayi Nakışları Dalı öğrencilerinin, ,okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi ve becerileri kazanmaları ve mezun olduklarında iş bulma yada iş kurmalarına değer katması amacıyla eğitim-öğretimleri süresince alanın farklı dallarından dersler seçilerek ,eğitim programı uygulanmaktadır
Sanayi Nakışları Atölyesi tam donanımlı olup aynı zamanda Nakış sipariş Atölyesi olarak hizmet vermektedir Ayrıca El Makine nakışları ,ile Dokuma Atölyelerinde örgün ve yaygın eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Çevrenin ilgi ve beğenisini toplayan çalışmalar yapan öğrencilerimiz , sipariş çalışmaları ile aile bütçelerine de katkı sağlamaktadırlar. Yıl içinde yapılan çalışmalarla sergi,kermes ve fuar gibi etkinliklere de  katılarak okulumuzun ve alanımızın tanıtımı yapılmaktadır.

 

ALAN RESİMLERİ

el sanatları-dokuma el sanatları-nakış el sanatları-nakış